Calculare coeficient actualizare prețuriCoeficient actualizare prețuri OG 15
Ordonanţa nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică
Calculare
Coeficient actualizare prețuri OUG 47
Ordonanţa de urgenţă nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru
Calculare
Coeficient actualizare prețuri OUG 64
Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
Calculare