Program devize construcții și instalații, licitații SEAP

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Glosar de termeni devize • Devizul general stabileste valoarea totala estimativa, a cheltuielilor necesare realizarii unui obiectiv de investitii. Devizul general se structureaza pe capitole si subcapitole de cheltuieli. In cadrul fiecarui capitol sau subcapitol de cheltuieli se inscriu cheltuielile estimate aferente realizarii obiectelor de investitie. Devizul general se elaboreaza cu respectarea continuturilor-cadru prevazute in anexa nr. 7 HG 907/2016.


 • Devizul pe obiect stabileste valoarea estimativa a obiectului din cadrul obiectivului de investitii si se obtine prin insumarea valorilor categoriilor de lucrari ce compun obiectul. Devizul pe obiect se elaboreaza cu respectarea continuturilor-cadru prevazute in anexa nr. 8, HG 907/2016. • Antemăsurătoare este evaluarea cantitativă a unei lucrări făcută înaintea executării ei.

  Programul Windoc Deviz 6 și Deviz 360 îți pune la dispoziție modulul Antemăsurători cu ajutorul căruia poți să încarci un proiect, să setezi scara, să preiei dimensiuni și să folosești dimensiunile preluate de pe plan ca parametri în formule de calcul pentru a calcula cantități de lucrări.


 • Baza de date cu norme de deviz republicane

  include 82 Indicatoare de norme de deviz republicane


  Editia 1981

  AC Alimentari cu apa si canalizare  MDT Montarea, demontare, transportul utilajelor 
  AT Lucrari de automatizari NMB Meserii
  AUT Utilaje de constructii P Poduri
  C Constructii RCS Restaurari si consolidari la constructii avariate civile, industriale si social-culturale
  D Drumuri   RPA Reparatii la alimentarile cu apa si canalizare
  E Instalatii electrice  RPC Reparatii la constructii
  F Instalatii frigorifice  RPE Reparatii la instalatiile electrice
  FJ Foraje  RPG Reparatii la instalatiile de gaze
  G Conducte pentru transport si distributia gazelor si lichidelor petroliere   RPI Reparatii la instalatiile de incalzire
  H1 Lucrari hidrotehnice vol.1  RPS Reparatii la instalatiile sanitare
  H2 Lucrari hidrotehnice vol.2   S Instalatii sanitare
  I Instalatii de incalzire si gaze   T Tunele
  IF Imbunatatiri funciare  TC Instalatii de telecomunicatii
  IZ Izolatii la constructii si instalatii  TF Lucrari de termoficare
  L1 Linii ferate normale si inguste  TR Transporturi
  L2 Linii de tramvai, retele electrice de contact si cabluri subterane de curent continuu  TS Terasamente
  M1 Montare utilaje tehnologice de folosinta comuna si conducte  V Instalatii de ventilatie
  M2 Montare a utilajului tehnologic din industria miniera si constructii funiculare   W1 Statii si posturi de transformare, linii electrice aeriene si subterane de inalta tensiune
  M3 Montare a utilajului tehnologic din industria chimica, petroliera, celuloza si hirtie  W2 Retele de distributie a energiei electrice iluminat public si bransamente
  M5 Montare a utilajului tehnologic din industria usoara W3 Linii electrice de contact, semnalizari si centralizari feroviare
  M6 Lucrari de montare a utilajului tehnologic din industria alimentara, agricultura si zootehnie  X Diferenta pret transport
  M7 Montare a utilajului tehnologic din centrale termo si hidroelectrice  Y Diferenta pret
  M8 Montare a utilajului tehnologic din industria metalurgica    


  Editia 1999

  C Constructii W1L Statii si posturi de transformare, linii electrice aeriene si subterane de inalta tensiune L
  E Instalatii electrice W1M Statii si posturi de transformare, linii electrice aeriene si subterane de inalta tensiune M
  G Conducte pentru transport si distributia gazelor si lichidelor petroliere W1S Statii si posturi de transformare, linii electrice aeriene si subterane de inalta tensiune S
  I Instalatii de incalzire si gaze W2 Retele de distributie a energiei electrice iluminat public si bransamente
  RPC Reparatii la constructii WLS Linii electrice de contact WLS
  RPG Reparatii la instalatiile de gaze WRL Linii electrice de contact WRL
  RPI Reparatii la instalatiile de incalzire V Lucrari de instalatii de ventilare, climatizare si conditionare a aerului la constructii civile, industriale si social-culturale
  RPS Reparatii la instalatiile sanitare RpV Lucrari de reparatii la instalatii de ventilare, climatizare si conditionare a aerului la constructii civile, industriale si social-culturale
  S Instalatii sanitare Ts Lucrari de terasamente


  Editia 2006

  G Conducte pentru transport si distributia gazelor si lichidelor petroliere TF Lucrari de termoficare
  Ac Instalatii de alimentare cu apa si canalizare la constructii edilitare, civile, industriale si social-culturale RM Restaurari monumente
  RpAc Reparatii la instalatii de alimentare cu apa si canalizare la constructii edilitare, civile, industriale si social culturale W1L Specificatie tehnica de consumuri de resurse pe articole de deviz pentru lucrari de linii electrice aeriene de inalta tensiune 110÷400 kv
  RpD Lucrari de reparatii si intretinere la drumuri si strazi W1S Specificatie tehnica de consumuri de resurse pe articole de deviz pentru lucrari de statii de transformare
  E Lucrari de instalatii electrice la constructii D Lucrari de drumuri si strazi
  ITL Lucrari de mentenanta preventiva prin inspectie (control) tehnica a liniilor electrice aeriene cu tensiunea de 110÷400 kv RpE Lucrari de reparatii la instalatii electrice
  RCL Lucrari de mentenanta si lucrari noi în lea 220-400 kv. Lucrari de reparatii curente în lea 220-400 kv W3 Lucrari de linii electrice de contact, semnalizari si centralizari feroviare
  RKL Lucrari de reparatii capitale în lea 220-400 kv RpIz Lucrari de reparatii la izolatii in constructii si instalatii
  RTL Lucrari de mentenanta preventiva prin revizie tehnica a liniilor electrice aeriene cu tensiunea de 110÷400 kv W3L Lucrari in tehnologia de lucru sub tensiune LST-LEA
  W1L Lucrari de mentenanta si lucrari noi in lea 220-400 kv lucrari noi in lea 220-400 kv  

   


 • Baza de date cu norme de deviz republicane

  include 82 Indicatoare de norme de deviz republicane


  Editia 1981

  AC Alimentari cu apa si canalizare  MDT Montarea, demontare, transportul utilajelor 
  AT Lucrari de automatizari NMB Meserii
  AUT Utilaje de constructii P Poduri
  C Constructii RCS Restaurari si consolidari la constructii avariate civile, industriale si social-culturale
  D Drumuri   RPA Reparatii la alimentarile cu apa si canalizare
  E Instalatii electrice  RPC Reparatii la constructii
  F Instalatii frigorifice  RPE Reparatii la instalatiile electrice
  FJ Foraje  RPG Reparatii la instalatiile de gaze
  G Conducte pentru transport si distributia gazelor si lichidelor petroliere   RPI Reparatii la instalatiile de incalzire
  H1 Lucrari hidrotehnice vol.1  RPS Reparatii la instalatiile sanitare
  H2 Lucrari hidrotehnice vol.2   S Instalatii sanitare
  I Instalatii de incalzire si gaze   T Tunele
  IF Imbunatatiri funciare  TC Instalatii de telecomunicatii
  IZ Izolatii la constructii si instalatii  TF Lucrari de termoficare
  L1 Linii ferate normale si inguste  TR Transporturi
  L2 Linii de tramvai, retele electrice de contact si cabluri subterane de curent continuu  TS Terasamente
  M1 Montare utilaje tehnologice de folosinta comuna si conducte  V Instalatii de ventilatie
  M2 Montare a utilajului tehnologic din industria miniera si constructii funiculare   W1 Statii si posturi de transformare, linii electrice aeriene si subterane de inalta tensiune
  M3 Montare a utilajului tehnologic din industria chimica, petroliera, celuloza si hirtie  W2 Retele de distributie a energiei electrice iluminat public si bransamente
  M5 Montare a utilajului tehnologic din industria usoara W3 Linii electrice de contact, semnalizari si centralizari feroviare
  M6 Lucrari de montare a utilajului tehnologic din industria alimentara, agricultura si zootehnie  X Diferenta pret transport
  M7 Montare a utilajului tehnologic din centrale termo si hidroelectrice  Y Diferenta pret
  M8 Montare a utilajului tehnologic din industria metalurgica    


  Editia 1999

  C Constructii W1L Statii si posturi de transformare, linii electrice aeriene si subterane de inalta tensiune L
  E Instalatii electrice W1M Statii si posturi de transformare, linii electrice aeriene si subterane de inalta tensiune M
  G Conducte pentru transport si distributia gazelor si lichidelor petroliere W1S Statii si posturi de transformare, linii electrice aeriene si subterane de inalta tensiune S
  I Instalatii de incalzire si gaze W2 Retele de distributie a energiei electrice iluminat public si bransamente
  RPC Reparatii la constructii WLS Linii electrice de contact WLS
  RPG Reparatii la instalatiile de gaze WRL Linii electrice de contact WRL
  RPI Reparatii la instalatiile de incalzire V Lucrari de instalatii de ventilare, climatizare si conditionare a aerului la constructii civile, industriale si social-culturale
  RPS Reparatii la instalatiile sanitare RpV Lucrari de reparatii la instalatii de ventilare, climatizare si conditionare a aerului la constructii civile, industriale si social-culturale
  S Instalatii sanitare Ts Lucrari de terasamente


  Editia 2006

  G Conducte pentru transport si distributia gazelor si lichidelor petroliere TF Lucrari de termoficare
  Ac Instalatii de alimentare cu apa si canalizare la constructii edilitare, civile, industriale si social-culturale RM Restaurari monumente
  RpAc Reparatii la instalatii de alimentare cu apa si canalizare la constructii edilitare, civile, industriale si social culturale W1L Specificatie tehnica de consumuri de resurse pe articole de deviz pentru lucrari de linii electrice aeriene de inalta tensiune 110÷400 kv
  RpD Lucrari de reparatii si intretinere la drumuri si strazi W1S Specificatie tehnica de consumuri de resurse pe articole de deviz pentru lucrari de statii de transformare
  E Lucrari de instalatii electrice la constructii D Lucrari de drumuri si strazi
  ITL Lucrari de mentenanta preventiva prin inspectie (control) tehnica a liniilor electrice aeriene cu tensiunea de 110÷400 kv RpE Lucrari de reparatii la instalatii electrice
  RCL Lucrari de mentenanta si lucrari noi în lea 220-400 kv. Lucrari de reparatii curente în lea 220-400 kv W3 Lucrari de linii electrice de contact, semnalizari si centralizari feroviare
  RKL Lucrari de reparatii capitale în lea 220-400 kv RpIz Lucrari de reparatii la izolatii in constructii si instalatii
  RTL Lucrari de mentenanta preventiva prin revizie tehnica a liniilor electrice aeriene cu tensiunea de 110÷400 kv W3L Lucrari in tehnologia de lucru sub tensiune LST-LEA
  W1L Lucrari de mentenanta si lucrari noi in lea 220-400 kv lucrari noi in lea 220-400 kv  


  Include 66 Indicatoare de norme de munca

  A Armaturi pentru betoane - editia 2001 RME1 Reparare si rebobinare motoarelor electrice cu puteri pina la 50 kw - MEE CIRE IRE Deva 1988
  AMC2 Intretinerea, repararea si verificarea amc - Bucuresti 1979 RME2 Rebobinarea motoarelor electrice de curent alternativ cu puteri de la 300 kw pana la 6000 kw si tensiuni nominale pana la 6 kv
  AMC3 Revizia si repararea amc si a instalatiilor de protectie si automatizare din centrale si statii electrice - UNIFICATE PE MINISTER - MEE CIRE 1982 RME3 Reparare si rebobinare motoarelor electrice de curent alternativ cu puteri pana la 300 kw si tensiuni pina la 500 v - MEE - CIPEET 1987
  APR Activitatea de protectii prin relee, automatizari, masura si curenti slabi RME6 Repararea motoarelor electrice cu puteri pana la 650 kw si tensiuni pana la 6 kv
  C Constructii RME7 Repararea motoarelor electrice cu puteri peste 650 kw si tensiuni pana la 6000 v
  CFM Confectii metalice in centralele electrice - MEE CIPEET ICEMENERG 1989 RPM1 Repararea pompelor
  CM Executarea constructiilor de masini specifice ire - MEE - CIRE 1987 RPM2 Repararea pompelor centrifuga monoetajate si de alimentare - MEE 1985
  CMj Lucrari de constructii montaj - editia 1989 RPM4 Revizia si repararea pompelor din centralele electrice - vol II cap24 - Bucuresti 1977
  CMt Confectii metalice executate in ateliere - editia 2004 RPM5 Revizia si repararea pompelor din intreprinderile de centrale electrice vol III cap 25 - MEE 1977
  IRAM Lucrari de intretinere, revizii si reparatii a aparatelor de masura si control si a instalatiilor de proiectie si automatizare din centrale si statii electrice, unificate pe minister - CIRE IRE DEVA 1987 RPR Revizia si repararea podurilor rulante cu 2 grinzi principale (bigrinda) cu sarcina intre 5-320tf - IRE Deva 1989
  Iz Izolatii - editia 2001 RPRAM Dezmembrarea, sortarea, reconditionarea materialelor, pieselor si subansamblurilor din instalatiile pram in vederea recuperarii reconditionarii si refolosirii acestora
  LMTP Lucrari de lacatuserie si montaj a tablourilor si panourilor electrice de distributie - MIE ICIE Bucuresti 1989 RRC Revizii tehnice si reparatii la cazanul de abur tip pp55, cu d=2x330 th si la instalatiile aferente
  LRAC Reparatii in atelier a aparatajului de comutatie primara - IRE Deva 1989 RRT Lucrari de revizii si reparatii la turbine de abur cu pi=25-200 mw
  MLE Montajul les de joasa si medie tensiune 0.25 - 35 kv - MEE - CIRE - IRE Deva 1988 RTI Lucrari speciale de reparatii la turbinele cu abur cu pi=1÷300 mv a instalatiilor aferente
  O Lucrari geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice (lucrari de masuratori terestre) - editia 1987 RTR1 Exploatare, revizii si reparatii puncte de conexiuni si posturi de transformare - cap. II - MEE - CIRE - IRE Deva 1988
  PAC2 Cauciucare la instalatiile din centralele electrice RTR2 Exploatare, revizii si reparatii statii electrice de transformare - cap. I - MEE - CIRE - IRE Deva 1987
  Pr Pardoseli - editia 2002 RTR3 Repararea transformatoarelor cu puteri 0,0005-40 mva
  PRAM Protectie relee aparate de masura in activitatea constructii - montaj - MEE - CIRE - IRE Deva 1987 RTR4 Repararea transformatoarelor cu puteri peste 40 mva si tensiuni 110 - 400 kv - MEE - CIRE - IRE Deva 1988
  RCE Lucrari de revizii tehnice si reparatii contoare electrice RTR5 Operatiile de reconditionare fizica a uleiului de transformator
  RCZ Revizia si repararea cazanelor de abur 2x330 t/h, tip pp-56, de fabricatie urss, pe combustibil lichid - MEE 1990 RTR6 Revizia tehnica a transformatoarelor de fabricatie iepc cu puteri de la 10 la 63 mva
  RGN3 Revizia si repararea generatoarelor de curent alternativ tip: 25-210mw-fab urss,25 mw-fab rpu, 50-60-fab rsr - vol iii ( cap. 15 ) - ICEMERNERG Bucuresti 1976 RTU1 Repararea turbinelor cu abur cu puteri pi = 1-330 mw si instalatii auxiliare - MEE 1978
  RI1 Pregatirea, revizia si montarea conductelor si armaturilor noi, confectionarea coturilor si curbelor in instalatiile din centralele electrice - ICMENERG Bucuresti 1987 RTU5 Revizia si repararea turbinelor cu abur cu pi = 200 - 210 mw, tip k200 - 130 de fabricatie urss - MEE - CIPEET 1987
  RI10 Repararea conductelor tehnologice de joasa, medie si inalta presiune din centralele electrice si termice - cap. 61 z.a. - ICEMENERG BUCURESTI 1989 RTU6 Revizia si repararea generatoarele electrice de fabricatie urss - MEE - CIPEET 1987
  RI11 Repararea instalatiilor auxiliare aferente cazanelor si turbinelor cu abur - experimental, vol IV - MEE Bucuresti 1976 RTU7 Revizia si repararea instalatiile auxiliare aferente, de fabricatie urss - MEE - CIPEET 1987
  RI2 Repararea ecluzelor, batardourilor, stavilelor si a instalatiilor aferente din centralele electrice - ICEMENERG Bucuresti 1992 RVI Repararea ventilatoarelor de gaze arse cu debite cuprinse intre 660000 mc pe ora si 1803000 mc pe ora
  RI3 Revizia si repararea conductelor la instalatiile din uzinele electrice - RENEL UNIFICATE PE MINISTER 986 RLE2 Exploatare, revizii si reparatii linii electrice subterane de 0.25-220 kv cap IV - MEE CIRE IRE Deva 1988
  RI5 Repararea instalatiilor hidromecanice din centralele termoelectrice - ICEMENERG Bucuresti 1987 SD1 Executarea sudurii la constructiile metalice si conductele cu diametre si dimensiuni diferite - CIPEET 1979
  RI6 Repararea instalatiilor si utilajelor de tratare a apei tehnologice in centralele electrice - RENEL DGPEET ICEMENERG 1988 SD2 Sudura la lucrarile de reparatii ale instalatiilor si utilajelor din centralele electrice si termice cap 73 - TRUST ENERGOMONTAJ 1988
  RI7 Revizia si repararea armaturilor la instalatiile din uzinele electrice - RENEL UNIFICATE PE MINISTER 986 SD3 Executarea sudurii si debitarii prin sudura - cap. VII - CIPEET 1976
  RI8 Executarea lucrarilor de revizii tehnice si reparatii la cazanele de abur cu d =2x330 t/h SPV Spatii verzi
  RI9 Lucrari de revizii tehnice si reparatii la instalatii de combustibil lichid, aferente cazanelor de abur STR Strungarie - MEE CIPEET 1978
  RLE1 Revizii ,reparatii si exploatare linii electrice aeriene de joasa, medie si inalta tensiune - capitolul 3 - MEE - CIRE - IRE Deva 1989 SV Lucrari din silvicultura - editia 1997
  RME Revizia si reparatia motoarelor electrice de puteri pana la 650 kw - MEE Bucuresti 1978 Tc Tencuieli - editia 2001

 • 1 AC - Instalatii de alimentare cu apa si canalizare

  1.1 Tevi si fitinguri din PEHD pentru alimentari cu apa - Valrom
  1.2 Tevi, fitinguri din polietilena (PE) pentru alimentari cu apa - Teraplast
  1.3 Tevi si fitinguri din PP si PVC pentru canalizare - Valrom
  1.4 Tevi, fitinguri si accesorii din PVC pentru canalizari - Teraplast
  1.5 Tevi, fitinguri si accesorii pentru construirea unei retele de canalizare - Valplast
  1.6 Sistem de canalizare din polipropilena - PipeLife
  1.7 Tuburi si fitinguri ceramice pentru canalizari - Steinzeug - Keramo
  1.8 Tuburi prefabricate din beton pentru canalizari - SW-Umwelttechnik
  1.9 Camine prefabricate din beton pentru canalizari - SW-Umwelttechnik
  1.10 Sistem de canalizare prin vacuumare VacuumLine - Valrom
  1.11 Camine de vizitare si de inspectie din PE - Valrom
  1.12 Camine de vizitare si de inspectie din PP - PipeLife
  1.13 Camine de vizitare, inspectie si accesorii - Teraplast
  1.14 Camine de inspectie - Valplast
  1.15 Rigole si separatoare hidrocarburi - Hauraton
  1.16 Sistem de infiltrare si retentie a apelor meteorice - PipeLife

  2 C - Constructii
  2.1 Zidarie din blocuri ceramice - Wienerberger
  2.2 Zidarie si buiandrugi din blocuri ceramice - Cemacon
  2.3 Zidarie si buiandrugi din beton celular autoclavizat (BCA) - Celco
  2.4 Zidarie din beton celular autoclavizat IZOPOR - Elpreco
  2.5 Invelitori din sindrila bituminoasa - Tegola
  2.6 Invelitori si accesorii tigla ceramica - Tondach
  2.7 Invelitori si accesorii tigla metalica Rodach - Damila
  2.8 Tencuieli interioare, exterioare, mortare - Hasit
  2.9 Tencuieli decorative Deko - Policolor
  2.10 Mortare si adezivi - Adeplast
  2.11 Pardoseli industriale - Durostone
  2.12 Pardoseli epoxidice autonivelante Deko - Policolor
  2.13 Pardoseli exterioare din scanduri WPC - Bencomp
  2.14 Sape autonivelante, de egalizare - Hasit
  2.15 Placari ceramice - Hasit
  2.16 Vopsitorii interioare si exterioare - Hasit
  2.17 Vopsitorii interioare si exterioare - Policolor
  2.18 Vopsitorii, tecuieli si sisteme de protectie a elementelor din lemn si metal - Adeplast
  2.19 Vopsitorii cu protectie elemente din lemn - Romtech
  2.20 Ignifugarea si protectia fungica a suprafetelor din lemn - Ignirom
  2.21 Luminatoare policarbonat, cupolete - Ceratonia
  2.22 Ferestre de mansarda, tuneluri solare, ferestre pentru acoperis terasa - Velux
  2.23 Pereti de compartimentare, tencuieli uscate si plafoane false din placi de gips-carton sau placi speciale - Saint-Gobain Rigips
  2.24 Sisteme de plafoane casetate - Knauf AMF
  2.25 Prefabricate din beton armat – plansee, buiandrugi - Wienerberger
  2.26 Profile si placi de tip FerrumVia pentru pardoselile de beton si epoxidice industriale - Tib Construct
  2.27 Sisteme constructive pe structura metalica - Case Mexi

  3 D - Lucrari de drumuri si strazi
  3.1 Lucrari de remediere a imbracamintilor asfaltice bituminoase folosind Tehnologia IR (infrarosu) - Calorset
  3.2 Pavele si borduri pentru diferite zone - Elis Pavaje
  3.3 Pavele, borduri si accesorii pentru diferite zone - Wise

  4 E - Instalatii electrice
  4.1 Sisteme de detectare si alarmare a incendiilor
  4.2 Sisteme de detectare, avertizare si alarmare efractie
  4.3 Sisteme de supraveghere video
  4.4 Sisteme de control si monitorizare acces
  4.5 Corpuri de iluminat si accesorii Ambiflux - Electronic Interactiv
  4.6 Sisteme de paratrasnet - CPT Protection

  5 I - Instalatii de incalzire si gaze
  5.1 Sisteme de incalzire prin pardoseala - Valrom

  6 RPC - Reparatii la constructii
  6.1 Lucrari de torcretare - Hasit
  6.2 Termosisteme pentru fatade vechi - Rockwool
  6.3 Mortare si tencuieli - Hasit

  7 IZ - Izolatii la constructii
  7.1 Termoizolatii cu polistiren - Austrotherm
  7.2 Termoizolatii cu polistiren Deko - Policolor
  7.3 Termoizolatii cu polistiren - Swisspor
  7.4 Termoizolatii cu polistiren - Adeplast
  7.5 Termoizolatii cu vata minerala bazaltica - Rockwool
  7.6 Termoizolatii cu vata minerala - Knauf Insulation
  7.7 Termoizolatii cu vata minerala - Saint - Gobain Isover
  7.8 Izolare termica cu vata minerala si polistiren expandat - Saint - Gobain Weber
  7.9 Termoizolatie reflectiva IsolAirThermo - Airflex
  7.10 Termoizolatie naturala pe baza de perlit expandat - Styronit
  7.11. Hidroizolatii si impermeabilizari betoane - Reximaco
  7.12 Hidroizolatii pentru acoperisuri terasa si cu vegetatie - Bauder
  7.13 Hidroizolatii acoperisuri terasa - Arcon
  7.14 Hidroizolatii cu membrane bituminoase pentru terase circulabile - General Membrane
  7.15 Adeziv poliuretanic pentru izolatii cu polistiren - Den Braven Bostik

  8 TS - Terasamente

  8.1 Solutie ecologica pentru stabilizarea drumurilor cu EarthZyme - Sistem Construct 2007


 • Include 66 Indicatoare de norme de munca

  A Armaturi pentru betoane - editia 2001 RME1 Reparare si rebobinare motoarelor electrice cu puteri pina la 50 kw - MEE CIRE IRE Deva 1988
  AMC2 Intretinerea, repararea si verificarea amc - Bucuresti 1979 RME2 Rebobinarea motoarelor electrice de curent alternativ cu puteri de la 300 kw pana la 6000 kw si tensiuni nominale pana la 6 kv
  AMC3 Revizia si repararea amc si a instalatiilor de protectie si automatizare din centrale si statii electrice - UNIFICATE PE MINISTER - MEE CIRE 1982 RME3 Reparare si rebobinare motoarelor electrice de curent alternativ cu puteri pana la 300 kw si tensiuni pina la 500 v - MEE - CIPEET 1987
  APR Activitatea de protectii prin relee, automatizari, masura si curenti slabi RME6 Repararea motoarelor electrice cu puteri pana la 650 kw si tensiuni pana la 6 kv
  C Constructii RME7 Repararea motoarelor electrice cu puteri peste 650 kw si tensiuni pana la 6000 v
  CFM Confectii metalice in centralele electrice - MEE CIPEET ICEMENERG 1989 RPM1 Repararea pompelor
  CM Executarea constructiilor de masini specifice ire - MEE - CIRE 1987 RPM2 Repararea pompelor centrifuga monoetajate si de alimentare - MEE 1985
  CMj Lucrari de constructii montaj - editia 1989 RPM4 Revizia si repararea pompelor din centralele electrice - vol II cap24 - Bucuresti 1977
  CMt Confectii metalice executate in ateliere - editia 2004 RPM5 Revizia si repararea pompelor din intreprinderile de centrale electrice vol III cap 25 - MEE 1977
  IRAM Lucrari de intretinere, revizii si reparatii a aparatelor de masura si control si a instalatiilor de proiectie si automatizare din centrale si statii electrice, unificate pe minister - CIRE IRE DEVA 1987 RPR Revizia si repararea podurilor rulante cu 2 grinzi principale (bigrinda) cu sarcina intre 5-320tf - IRE Deva 1989
  Iz Izolatii - editia 2001 RPRAM Dezmembrarea, sortarea, reconditionarea materialelor, pieselor si subansamblurilor din instalatiile pram in vederea recuperarii reconditionarii si refolosirii acestora
  LMTP Lucrari de lacatuserie si montaj a tablourilor si panourilor electrice de distributie - MIE ICIE Bucuresti 1989 RRC Revizii tehnice si reparatii la cazanul de abur tip pp55, cu d=2x330 th si la instalatiile aferente
  LRAC Reparatii in atelier a aparatajului de comutatie primara - IRE Deva 1989 RRT Lucrari de revizii si reparatii la turbine de abur cu pi=25-200 mw
  MLE Montajul les de joasa si medie tensiune 0.25 - 35 kv - MEE - CIRE - IRE Deva 1988 RTI Lucrari speciale de reparatii la turbinele cu abur cu pi=1÷300 mv a instalatiilor aferente
  O Lucrari geodezice, topo-fotogrammetrice si cartografice (lucrari de masuratori terestre) - editia 1987 RTR1 Exploatare, revizii si reparatii puncte de conexiuni si posturi de transformare - cap. II - MEE - CIRE - IRE Deva 1988
  PAC2 Cauciucare la instalatiile din centralele electrice RTR2 Exploatare, revizii si reparatii statii electrice de transformare - cap. I - MEE - CIRE - IRE Deva 1987
  Pr Pardoseli - editia 2002 RTR3 Repararea transformatoarelor cu puteri 0,0005-40 mva
  PRAM Protectie relee aparate de masura in activitatea constructii - montaj - MEE - CIRE - IRE Deva 1987 RTR4 Repararea transformatoarelor cu puteri peste 40 mva si tensiuni 110 - 400 kv - MEE - CIRE - IRE Deva 1988
  RCE Lucrari de revizii tehnice si reparatii contoare electrice RTR5 Operatiile de reconditionare fizica a uleiului de transformator
  RCZ Revizia si repararea cazanelor de abur 2x330 t/h, tip pp-56, de fabricatie urss, pe combustibil lichid - MEE 1990 RTR6 Revizia tehnica a transformatoarelor de fabricatie iepc cu puteri de la 10 la 63 mva
  RGN3 Revizia si repararea generatoarelor de curent alternativ tip: 25-210mw-fab urss,25 mw-fab rpu, 50-60-fab rsr - vol iii ( cap. 15 ) - ICEMERNERG Bucuresti 1976 RTU1 Repararea turbinelor cu abur cu puteri pi = 1-330 mw si instalatii auxiliare - MEE 1978
  RI1 Pregatirea, revizia si montarea conductelor si armaturilor noi, confectionarea coturilor si curbelor in instalatiile din centralele electrice - ICMENERG Bucuresti 1987 RTU5 Revizia si repararea turbinelor cu abur cu pi = 200 - 210 mw, tip k200 - 130 de fabricatie urss - MEE - CIPEET 1987
  RI10 Repararea conductelor tehnologice de joasa, medie si inalta presiune din centralele electrice si termice - cap. 61 z.a. - ICEMENERG BUCURESTI 1989 RTU6 Revizia si repararea generatoarele electrice de fabricatie urss - MEE - CIPEET 1987
  RI11 Repararea instalatiilor auxiliare aferente cazanelor si turbinelor cu abur - experimental, vol IV - MEE Bucuresti 1976 RTU7 Revizia si repararea instalatiile auxiliare aferente, de fabricatie urss - MEE - CIPEET 1987
  RI2 Repararea ecluzelor, batardourilor, stavilelor si a instalatiilor aferente din centralele electrice - ICEMENERG Bucuresti 1992 RVI Repararea ventilatoarelor de gaze arse cu debite cuprinse intre 660000 mc pe ora si 1803000 mc pe ora
  RI3 Revizia si repararea conductelor la instalatiile din uzinele electrice - RENEL UNIFICATE PE MINISTER 986 RLE2 Exploatare, revizii si reparatii linii electrice subterane de 0.25-220 kv cap IV - MEE CIRE IRE Deva 1988
  RI5 Repararea instalatiilor hidromecanice din centralele termoelectrice - ICEMENERG Bucuresti 1987 SD1 Executarea sudurii la constructiile metalice si conductele cu diametre si dimensiuni diferite - CIPEET 1979
  RI6 Repararea instalatiilor si utilajelor de tratare a apei tehnologice in centralele electrice - RENEL DGPEET ICEMENERG 1988 SD2 Sudura la lucrarile de reparatii ale instalatiilor si utilajelor din centralele electrice si termice cap 73 - TRUST ENERGOMONTAJ 1988
  RI7 Revizia si repararea armaturilor la instalatiile din uzinele electrice - RENEL UNIFICATE PE MINISTER 986 SD3 Executarea sudurii si debitarii prin sudura - cap. VII - CIPEET 1976
  RI8 Executarea lucrarilor de revizii tehnice si reparatii la cazanele de abur cu d =2x330 t/h SPV Spatii verzi
  RI9 Lucrari de revizii tehnice si reparatii la instalatii de combustibil lichid, aferente cazanelor de abur STR Strungarie - MEE CIPEET 1978
  RLE1 Revizii ,reparatii si exploatare linii electrice aeriene de joasa, medie si inalta tensiune - capitolul 3 - MEE - CIRE - IRE Deva 1989 SV Lucrari din silvicultura - editia 1997
  RME Revizia si reparatia motoarelor electrice de puteri pana la 650 kw - MEE Bucuresti 1978 Tc Tencuieli - editia 2001

 •  

   

  1. Cum poți importa orice structură tabelară format excel sau pdf descărcată de pe SEAP sau primită de la parteneri?  

  • Selectează dosarul în care dorești să imporți proiectul și folosind meniu contextual alege opțiunea Import expert
  • Apasă butonul Choose file și încarcă fișierul Excel sau PDF pe care dorești să îl imporți 
  • Apasă butonul Import și importa foile de lucru configurate
  • Închide fereastra, verifică importul și continuă lucrul pe devizele importate.
  Notă: Import expert folosește un serviciu de recunoaștere inteligentă a tabelelor dezvoltat de Amazon. Import expert în Windoc Deviz 6 este valabil doar cu Abonament de mentenanță și actualizare activ. • Deviz 360 este vrianta WEB a programului de devize și nu necesită instalare. Poate fi accesat de pe orice dispozitiv conectat la internet pe baza de utilizator și parola prin intermediul unui browser web. Se achiziționează pe baza de abonament anual. Programul Deviz 360 este integrat într-o platformă care poate să te ajute să organizezi mai bine și să crești afacerea ta.


 • Windoc Deviz se instalează pe sistem de operare Windows 8,10 sau 11 și se achiziționează pe bază de licență valabilă nelimitat. Nu necesită conexiune la internet și poate să fie utilizat pe un calculator individual sau în rețeaua internă a companiei. 


 •  
  Deviz AR este o varianta simplificata a programului Deviz 360 pentru mobil. Poate fi folosit ca aplicație de sine stătătoare sau în paralel cu Deviz 360. Se achiziționează pe baza de subscripție lunară din aplicație sau ca extensie gratuită a programului Deviz 360. 

   
 • Deviz 360 este vrianta de program devize online și nu necesită instalare. Poate fi accesat de pe orice dispozitiv conectat la internet pe baza de utilizator și parola prin intermediul unui browser web. Se achiziționează pe baza de abonament anual. Programul de devize online Deviz 360 este integrat într-o platformă care poate să te ajute să organizezi mai bine și să crești afacerea ta.