Testeaza gratuit noul program de devize Deviz 360
- Video lectii
- Ghid de utilizare
- Versiune test gratuita


Pentru ca ne pasa de tine, de timpul tau, de afacerea ta si de clientii tai, am creat de la zero programul Deviz 360, folosind cele mai noi tehnologii, mult mai rapid si mai usor de folosit, integrat într-o platforma care poate sa te ajute sa organizezi si sa cresti afacerea ta.

Ghid de utilizare deviz 360 • 1. Ce este un Deviz 360?
 • 2. Cum creați un deviz?
 • 3. Cum calculați cantități?
 • 4. Cum modificați prețuirile?
 • 5. Cum modificați articolele?
 • 6. Cum adăugați echipamente?
 • 7. Cum configurați Devizul General?
 • 8. Cum configurați Graficul General?
 • 9. Cum decontați investiția?
 • 10. Cum exportați și importați?

Pentru că ne pasă de tine, de timpul tău, de afacerea ta și de clienții tăi, am creat  de la 0 programul Deviz 360, folosind cele mai noi tehnologii, mult mai rapid și mai ușor de folosit, integrat într-o platforma care poate sa te ajute sa organizezi mai bine și să crești afacerea ta.

Pe scurt vreau să îți spun ce aduce în plus acest program:

1. Tablou de bord - o privire de ansamblu asupra proiectelor tale
2. Calendar - poti vedea data scadenta pentru ofertele tale
3. Estimare vânzări -  poti vedea valoarea si stadiul ofertelor tale
4. Grafic investitii - unde poti vedea investitiile tale si procentul decontat pentru fiecare investitie in parte
5. Devize - unde poti vedea ultimele investitii si devize intocmite
6. Harta cu locatia santierelor tale
7. Conturi - o baza de date cu partenerii tăi (beneficiari, executanți, proiectanți) si ofertele atasate
8. Devize ușor de realizat - un program de devize ușor de folosit pentru antemăsurare, evaluare, ofertare, comparare, decontare, planificare și urmărire lucrări de construcții și instalații
9. Decontare rapidă  - o metodă de decontare rapidă a proiectelor tale
10. Grafic Gantt și grafic general generate automat și ușor de configurat
11. Listare rapoarte calcul automat paginație și realizare cuprins

Te invit sa urmaresti o serie de 10 lectii vide scurte care iti vor arata cum poti sa folosesti noul program de devize Deviz 360 pentru a intocmi devize de 2 ori mai rapid.

La baza elaborării devizelor sau a listelor cu cantități de lucrări este HG 907 din 2016 formularul F3. Conform acestui formular, devizele se grupează în obiecte și obiectele în investiții sau obiective. Fiecărui articol de lucrare din cadrul devizului, i se atribuie un număr curent după care urmează simbolul articolului cu denumirea acestuia şi unitatea de măsură. Cantităţile de lucrări din listă se stabilesc corespunzător fiecărui articol de lucrare în unitatea de măsură corespunzătoare acestuia.

1. Cum creați un deviz?

 • selectați modulul Devize
 • selectați colecția Investiții : Ofertare și apăsați tasta Ctrl+Insert
 • introduceți denumirea directorului (Ex. Oferte în curs de negociere) și apăsați tasta Enter pentru a finaliza editarea
 • apăsați tasta Enter pentru a deschide noul director
 • introduceți denumirea Investiției (Ex. Construcție locuință Bifamilială P+1E) și apăsați tasta Enter pentru a finaliza editarea
 • apăsați tasta Enter pentru a deschide noua investiție
 • introduceți denumirea Obiectului (Ex. Structură de rezistență) și apăsați tasta Enter pentru a finaliza editarea
 • apăsați tasta Enter pentru a deschide noul obiect
 • introduceți denumirea Devizului (Ex. Infrastructură) și apăsați tasta Enter pentru a finaliza editarea
 • apăsați tasta Enter pentru a deschide noul deviz

2. Cum adăugați articole în deviz?

 • selectați devizul în care doriți să adăugați articole (Ex. Infarstructură)
 • selectați articolul sub care doriți să adăugați și apăsați tasta Insert
 • introduceți criteriul de căutare denumire sau simbol (Ex. TSC02)
 • alegeți articolul care corespunde folosind cursorul mouse sau sgeată jos și apăsați tasta Enter pentru a-l adăuga
 • introduceți cantitatea artcolului și apăsați Enter pentru a finaliza
 • dacă articolul conține liste de resurse neexplicitate alegeți resursele potrivite folosind mouse sau săgeată jos și apăsați tasta Enter pentru a finaliza

Note:

 • Dacă doriți să căutați articole într-un anume indicator, în panoul din stânga, sectiunea Articole standard, Norme, selectați colecția și apăsați butonul Caut din dreptul indicatorului în care doriți să căutați articole.
 • Dacă doriți să modifcați poziția articolelor din deviz, editați câmpul Poziție din dreptul artcolului pe care doriți să îl mutați, introduceți cifra corespunzătoare și apăsați ENTER.

 

3. Cum creați capitole în deviz?

 • selectați devizul în care doriți să adăugați capitole (Ex. Infarstructură)
 • selectați articolele pe care doriți să le includeți în capitolul din deviz și folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Grupare rânduri
 • bifați opțiunea Capitole, introduceți numele capitolului și apăsați butonul Salvare

 

Recapitulația sau încheierea de deviz include cheltuielile suportate de către executant pentru realizarea obiectivului de investiții: impozitele pe salarii datorate de angajator, cheltuielile de regie și profitul.

4. Cum modificaţi și salvați recapitulaţia?

 • selectaţi investiția, obiectul sau devizul pentru care doriţi să modificaţi recapitulaţia și alegeți pagina Deviz
 • apăsați click mouse pe caseta recapitulație din partea dreapta jos a tabelului deviz
 • în tabelul Recapitulaţie selectaţi denumirea sau valoarea indicelui pe care doriţi să îl modificaţi, efectuaţi modificările necesare și apăsați tasta Enter
 • în tabelul Recapitulație selectați indicele pe care doriți să îl ștergeți și folosind meniul contextual alegeți opțiunea Ștergere
 • în panoul din stânga din secțiunea Articole standard sau Articole proprii, Recapitulații, apăsați butonul + din fața recapitulației sau a indicelui pe care doriți să îl adăugați la recapitulația din deviz

Notă: dacă doriți să refolosiți recapitulația, selectați recapitulația din deviz și, folosind meniul contextual, apăsați butonul Salvare. Introduceți numele recapitulației și apsați butonul Salvare. Recapitulația salvată o puteți regasi în panoul din stânga, secțiunea Articole proprii, Recapitulații.

5. Cum tipăriți raportul F3?

 • selectați investiția, obiectul sau devizul pentru care doriți să tipăriți raportul F3 - Lista cu cantități de lucrări
 • din bara de meniu, alegeți opțiunea Rapoarte, PDF, Exporta

 

 

Dacă trebuie să creați devizul pornind de la un desen sau o planșă, aveți posibilitatea să calculați cantitățile de lucrări folosind formule cu parametrii și explicații în dreptul fiecărui articol din deviz și să tipăriți raportul antemăsurătoare.

 

 • selectați articolul pentru care doriți să calculați cantitatea și, folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Editare formulă
 • în fereastra de calcul cantități de lucrări apăsați butonul + pentru a adăuga pametrii de care aveți nevoie în formula de calcul și modifcați simbolul, valoarea și denumirea lor direct in tabel
 • apăsați butonul -> din dreptul parametrilor pentru a-i adăuga în formula de calcul și click pe operatorii pe care doriți să îi utilizați în formula de calcul
 • editați formula (Ex.[lungime]*[latime]*[inatime]) de calcul pentru a ajunge la valoarea dorită și apăsați butonul Salvare pentru a salva formula și a modifica cantitatea articolului in deviz
 • apăsați butonul Setari, alegeți pagina Rapoarte și în secțiunea Devize bifați opțiunea Afișare formula
 • din meniul editorului de deviz, alegeți opțiunea Exprt PDF pentru a lista raportul F3 cu formulele explicitate

 

Note:

 

 • folosiți butonul Text pentru a insera explicații în formula dumneavoastră, fară a afecta calcula sau valoarea acesteia
 • folosiți butonul Subtotal pentru a insera un subtotal calculat la un moment dat în raport (Subtotalul va fi calculat pentru formula scrisă de la ultima explicație {} în jos
 • folosiți butonul Total pentru a insera totalul obținut prin calcularea formulei în textul formulei
 • folosiți butonul Înlocuire pentru a înlocui parametri cu valorile lor (operația este ireversibilă)
 • folosiți butonul Explicitare pentru a insera in textul formulei parametri, valoarea lor și denumirea completă
 • din bara de butoane a editorului de deviz, apăsați butonul Setări, alegeți pagina Tabel și bifați opțiunea Formula pentru a vedea in editorul de deviz formulele introduse în dreptul articolelor

 

 

 

 

 

 

Prețurile unitare la resurse de tip materiale, manoperă, utilaje și transport pot fi setate la nivel de investiție, obiect sau deviz. Prețurile resurselor pot fi prețuri de referință, modificate direct în tabel, preluate din oferte de la furnizori, preluate din alte investiții, preluate din baze de preț sau calculate folosind sporuri.

1. Cum modificați preţul la resurse direct în tabel?

 • selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriți să modificaţi preţul unitar al resurselor şi alegeți pagina corespunzătoare tipului de resurse (Ex. Materiale)
 • în lista de resurse apăsaţi click pe preţul unitar al resursei careie doriţi să îi modificaţi
 • introduceţi preţul unitar dorit şi apăsaţi Enter pentru a salva pretul

Notă:

 • dacă doriţi să setaţi preţ unitar identic la mai multe resurse din listă, selectați resursele pentru care doriţi să setaţi preţul unitar (CTRL + click pe rândul de selectat) și, folosind meniul contextual (click dreapta mouse), alegeți opțiunea Modificare preț
 • dacă poziționați cursorul mouse pe codul resursei, aveți posibilitate să vizulizați articolele în a căror rețetă este folosită resursa

 

2. Cum preluaţi preţuri la resurse din oferte de la furnizori?

 • selectați investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriţi să modificaţi preţul unitar al resurselor și, şi alegeți pagina corespunzătoare tipului de resurse (Ex. Materiale)
 • selectați resursa pentru care doriți să preluaţi prețul de la furnizori şi apăsaţi tasta Enter
 • selectați oferta potrivită şi apăsaţi tasta Enter pentru a modifica prețul

Notă: dacă unitatea de măsură a resursei din deviz diferă față de unitatea de măsură a resursei alese din oferta de la furnizor, programul vă cere să introduceți raportul pentru conversie

 

3. Cum preluaţi preţuri la resurse din preţurile de referință?

 

 • selectați investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriţi să modificaţi preţul unitar al resurselor și, şi alegeți pagina corespunzătoare tipului de resurse (Ex. Materiale)
 • selectați resursa sau resursele pentru care doriți să preluaţi prețul din prețuri de referință şi apăsaţi tasta Enter
 • selectați pagina Referință alegeți resursa potrivită şi apăsaţi tasta Enter pentru a modifica prețul

 

Notă: prețul de referință al resurselor este un preț mediu de pe piață pentru resursele de tip material, utilaj, transport și salariul mediu brut pe ramura de construcții pentru resursele de tip manoperă

 

 

 

4. Cum preluaţi preţul la resurse din alte investiții

 • selectați investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriţi să modificaţi preţul unitar al resurselor și, şi alegeți pagina corespunzătoare tipului de resurse (Ex. Materiale)
 • selectați resursele (Ctrl+click mouse) pentru care doriți să preluaţi prețul din alte investiții și, folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Preluare prețuri

 

 • alegeți pagina Investiții, alegeți investiția din care doriți să preluați prețurile și apăsați butonul Preluare automată pentru a prelua automat prețurile la toate resursele selectate din investiția aleasă

 

5. Cum salvați prețuri într-o o bază de preț

 

 • selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriți să salvați prețurile într-o bază de preț
 • alegeți pagina corespunzătoare tipului de resurse pentru care doriți să salvați prețurile în baza de preț (Ex. Materiale)
 • selectați resursele pentru care doriți să salvați prețurile într-o bază de preț (Ctrl+A dacă doriți să selectați toate resursele) și folosind meniul contextual alegeți opțiunea Salvare prețuri
 • alegeți din listă baza de preț în care doriți să salvați prețurile sau apăsați butonul + pentru a adăuga o bază de preț nouă și apăsați butonul Salveaza

Notă: Baza de preț poate fii vizualizată și editată din panoul din drepata, Articole proprii, Baze de prețuri

 

6. Cum preluați prețuri dintr-o bază de preț

 

 • selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriți să preluați prețurile dintr-o bază de preț
 • apăsaţi butonul Setări din partea dreapta jos a tabelului, alegeți pagina Proprietăți și deschideți secțiunea Baza de prețuri
 • alegeți baza de preț din care doriți să preluați prețurile și apăsați butonul Salvare

 

Note:

 

 • resursele ale căror prețuri vor fi gasite în baza de preț, vor avea în coloana Tip preț completat Bază de preț
 • baza de preț selectată devine bază de preț implicită pentru această investiție și la adăugarea articolelor noi, prețurile resurselor vor fi preluate cu prioritate din această baza de preț

 

7. Cum adăugați cost de transport pe greutatea materialelor (fracht mediu)?

 • selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriţi să calculaţi cost de transport pe greutatea materialelor și alegeți pagina Materiale
 • apăsaţi butonul Setări din partea dreapta jos a tabelului, alegeți pagina Tabel și bifați coloanele Distanță și Preț auto
 • în lista de materiale modifcați direct în tabel preţul auto (lei/tonă/km) și distanța (km) în dreptul materialelor pentru care doriți să adăugați cost de transport

Note:

 • dacă doriţi să setaţi cost de transport la mai multe resurse din listă, selectați resursele pentru care doriţi să setaţi cost de transport (CTRL + click pe rândul de selectat) și, folosind meniul contextual (click dreapta mouse), alegeți opțiunea Modificare preț
 • dacă doriţi să setaţi cost de transport la toate materialele din listă apăsați click pe caseta în care se afisează greutatea totală a materialelor din listă și introduceți preţul auto (lei/tonă/km) și distanța (km) în casetele corespunzătoare
 • costul de transport este calculat în funcţie de greutatea specifică a materialului, distanţa de parcurs şi preţul pe tonă/km introdus

8. Cum calculaţi sporuri la articole pentru a ajunge la o valoare dorită?

 • selectați investiția, obiectul sau devizul pentru care doriți să aplicați sporuri și alegeți pagina Deviz
 • selectați articolele pentru care doriţi să calculaţi sporuri (Ctrl+A sau Ctrl+click) și, folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Aplicare sporuri
 • introduceţi valoarea finală la care doriţi să ajungeţi sau sporul pe material, manoperă, utilaj, transport în caseta corespunzatoare și apăsați butonul Salvare

Note:

 • dacă doriți să afișați sporurile introduse, apăsați butonul Instrumente din bara de butoane a devizului și bifați caseta Sporuri
 • dacă doriți să resetați sporurile introduse selectați articolele ((Ctrl+A sau Ctrl+click) pentru care doriţi să resetați sporurile și folosind meniul contextual, alegeți Resetare sporuri

9. Cum evidenţiaţi materialele aprovizionate de beneficiar în devize?

 

 • selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriţi să introduceți materialele aprovizionate de beneficiar și alegeți pagina Materiale
 • apăsaţi butonul Setări din partea dreapta jos a tabelului, alegeți pagina Tabel și bifați coloana Materiale beneficiar
 • în lista de materiale coloana Materiale beneficiar, modifcați direct în tabel cantitatea materialelor aprovizionate de beneficiar

 

Note:

 • Materialele aprovizionate de beneficiar pot fi scazute din valoarea devizului înainte de recapitulație dacă bifați opțiunea Setări, Afișare, Scade materialele beneficiarului înainte de recapitulație
 • Materialele aprovizionate de beneficiar pot fi afişate în raportul F3 (Lista cu cantităţi de lucrări) şi în raportul C6 (Lista de materiale) dacă bifaţi opţinea din Setări, Rapoarte, Liste de resurse, Afişare Material beneficar defalcat.

 

 

 

 

 

 

 

Articolele sau normele de deviz descriu consumuri de materiale, manoperă, utilaje și transport pe unitatea de măsură dintr-o lucrare. Normele de deviz sunt orientative și pot fi modificate de către utilizator. Normele de deviz sunt grupate în capitole, capitolele sunt grupate în indicatoare și indicatoarele sunt grupate în colecții. Fiecare normă poate să conțină una sau mai multe variante și fiecare variantă de articol poate să conțină una sau mai multe liste de resurse neexplicitate.

1. Cum creați un articol nou?

 • selectați un devizul în care doriți să adăugați articolul nou
 • selectați articolul sub care doriți să adăugați și apăsați tasta INSERT
 • introduceți denumire articolului(Ex. Subtraversari orizontale) și apăsați tasta ENTER
 • apăsați săgeata din ultima coloană tabel din dreptul articolului nou introdus pentru afișare articolul cu rețetă
 • apăsați tasta INSERT și introduceți denumirea resursei (Ex. Foreză)
 • alegeți tipul de resursă pe care doriți să o introduceți în rețeta articolului(Ex. Utilaj) și apăsați tasta ENTER
 • editați direct în tabel simbolul, UM și prețul unitar pentru resurse 

2. Cum modificați un articol existent?

 • selectaţi devizul în care se află articolul pe care doriţi să îl modificaţi
 • apăsați săgeata din ultima coloană tabel din dreptul articolului nou introdus pentru afișare articolul cu rețetă
 • selectați materialul, manopera, utilajul sau transportul pe care doriţi să îl ştergeţi din reţetă, folosind meniul contextual alegeți opțiunea ștergere şi confirmaţi ştergerea resursei
 • apăsaţi click pe simbolul, denumirea, um sau cantitatea resursei pe care doriţi să o modificaţi și efectuaţi modificările necesare direct în tabel
 • selectați resursa sub care doriți să adăugați o resursă nouă și apăsați tasta INSERT
 • alegeți tipul de resursă pe care doriți să o adăugați (Material, Manoperă, Utilaj, Transport, Lista resurse) și scrieţi criteriul de căutare
 • alegeţi materialul, manopera, utilajul, transportul sau lista de resurse pe care doriţi să o adăugaţi în reţeta articolului, modificați cantitatea (consumul specific) în caseta corespunzatoare și apăsați butonul Adaugă sau tasta Enter
 • repetați operația de ștergere, modificare sau adaugare resurse pana cand articolul de deviz este complet și corect
 • dacă doriți, puteți modifica Simbolul și Denumirea articolului direct în tabel

3. Cu salvați articolele create sau modificate?

 •  selectați articolul pe care doriți să îl salvați și folosind meniul contextual alegeți opțiunea Salvare rânduri
 • selectați indicatorul în care doriți să salvați articolul sau apăsați butonul + pentru a adăuga un inidcator nou
 • selectați capitolul în care doriți să salvați articolul sau apăsați butonul + pentru a adăuga un capitol nou
 • apăsați butonul Salvare pentru a salva articolul în colecția de Articole proprii: Norme simple

3. Cum creaţi o normă compusă?

 • selectaţi devizul în care se află articolele pe care doriți să le includeți în norma compusă
 • selectaţi articolele (Ctrl+Click) și folosind meniul contextual alegeți opținea Grupare articole
 • introduceți simbolul, denumirea și unitatea de măsură a normei compuse
 • selectați indicatorul în care doriți să salvați norma compusă sau apăsați butonul + pentru a adăuga un inidcator nou
 • selectați capitolul în care doriți să salvați norma compusă sau apăsați butonul + pentru a adăuga un capitol nou
 • apăsați butonul Salvare pentru a salva norma compusă în colecția de Articole proprii: Norme compuse

 

Listele de echipamente, utilaje sau dotări sunt reglementate prin ordinul 863/2008 formularul F4 și F5. Listele de echipamente, utilaje sau dotări se atașează la deviz, obiect sau investiție și fiecarui echipament din listă îi poate fi anexată o fișă tehnică.

1. Cum adăugați utilaje, echipamente sau dotări?

 • selectați investiția, obiectul sau devizul la care doriți să adăugați echipamente și alegeți pagina Echipamente
 • apasați tatsa INSERT și introduceți criteriul de căutare (Ex. Centrala termică)
 • alegeți din listă echipamentul potrivit, introduceți cantitatea și apăsați tasta ENTER
 • modificați direct în tabel denumire, preț, cantitate sau furnizor dacă e necesar

Notă: Dacă doriți să adpăugați un echipament care nu se găsește în ofertele de la furnizori, scrieți denumirea completă direct în tabelși apăsați tasta ENTER.

2. Cum completați fișa tehnică?

 • selectați echipamentul căruia doriți să îi modificați fișa tehnică și apăsați butonul Fișă Tehnică din ultima coloană a tabelului
 • introduceți parametrii în casetele corespunzătoare și apăsați butonul Modifică

5. Cum tipăriți rapoartele F4 si F5

 • apăsați butonul Exportă F4 - pentru a tipări Lista de echipamente
 • apăsați butonul Exportă F5 - pentru a tipări Fișele tehnice

 

 

 

 

Devizului general este reglementat prin Hotărârea 28/2008, anexa 5. Devizul general calculează valoarea totală a obiectivului de investiții și este structurat pe capitole și subcapitole de cheltuieli. El pornește de la obținerea și amenajarea terenului și se finalizează cu probe tehnologice pentru darea în folosință a obiectivului de investiții. Devizele sunt alocate în mod implicit la capitolul 4.1 - construcții și instalații și pot fi mutate în capitolul corespunzător. Echipamentele sunt alocate în mod implicit la capitolul 4.3 - utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj și pot fi mutate în capitolul corespunzător.

1. Cum alocați obiectele sau devizele la capitolele corespunzatoare din Devizul General?

 • selectați Investiția pentru care doriți să configurați devizul general și alegeți pagina Deviz General
 • selectați obiectul sau devizul pe care doriți să-l mutați la un alt capitol din devizul general (implicit toate devizele sunt alocate la capitolul 4.1) și, folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Mutare în subcapitol, alegeți capitolul în care doriți să-l mutați și apăsați butonul Salvare

Notă: Obiectele și devizele dintr-o investiție pot fi mutate numai în capitolele care au fost setate să primească valoarea din devize (conform HG 28 din 2008)

2. Cum alocați listele de echipamente la capitolele corespunzătoare din Devizul General?

 • selectați Investiția pentru care doriți să configurați devizul general și alegeți pagina Deviz General
 • în fereastra din dreapta, selectați lista de echipmanete pe care doriți să o mutați la un alt capitol din devizul general (implicit toate listele de echipamnte sunt alocate la capitolul 4.3) și, folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Mutare în subcapitol, alegeți subcapitolul în care doriți să mutați și apăsați butonul Salvare

 

Notă: Listele de echipamente dintr-o investiție pot fi mutate numai în capitolele care au fost setate să primească valoarea din echipamente (conform HG 28 din 2008)

3. Cum alocați valori directe sau valori calculate cu formule la capitolele din Devizul General?

 • selectați Investiția pentru care doriți să configurați devizul general și alegeți pagina Deviz General
 • apăsați butonul Formulă din dreptul capitolului la care doriți să alocați o valoare directă sau valoare calculată, introduceți valoarea directă sau formula de calcul apăsați butonul Salvare

 

Nota: Puteți introduce valoare directă sau valoare calculată cu formula doar la capitolele care au fost setate să primească valoarea din formula de calcul (au butonul Formulă activ)

Exemple de formule de calcul pe care puteți să le utilizați sunt:
- (2/100)*[CM] (calculează 2% din valoarea subcapitolelor de Construcții și montaj)
- (1/100)*[TI] (calculează 1% din totalul investiției)
- [5.1.1]+[5.1.2] (calculează suma valorilor introduse la subacapitolele 5.1.1 și 5.1.2)
- 650 (valoarea 650 este atribuita direct capitolului din devizul general)

4. Cum tipăriți rapoartele centralizatoare?

 • selectați Investiția pentru care doriți să tipăriți rapoartele centralizatoare și alegeți pagina Deviz General
 • din bara de butoane principală, apăsați butonul Exportă și alegeți raportului pe care doriți să îl tipăriți și formatului dorit (pdf sau excel)
  F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
  F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări
  DG - Deviz general ofertat sau decontat
  DO - Devizul obiectului ofertat sau decontat


5. Cum modificați structura pentru Devizul General?

 • selectați Investiția pentru care doriți să modifcați structura devizului general și alegeți pagina Deviz General
 • selectați capitolul sub care doriți să adăugați un nou capitol și apăsați tasta INSERT
 • editați denumirea capitolului direct în tabel și apăsați tasta ENTER pentru a finaliza editarea
 • selectați capitolul pe care doriți să îl modifcați și folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Editare proprietăți
 • editați proprietățile capitolului și apăsați butonul Salvare

Note:

 • dacă doriți să salvați șablonul, din bara de stare a ferestrei, în dreapta casetei cu șabloane, apăsați butonul Salvare, intoduceti denumirea șablonului nou creat și apăsați butonul Salvare
 • dacă doriți să schibați șablonul pentru Investiția curentă, din bara de stare a ferestrei, alegeți șablonul dorit și confirmați operația apăsând butonul OK

 

Graficul general de realizare a investiției publice este reglementat prin HG 907/2016 formularul F6. Cu ajutorul acestui grafic putem planifica lunile calendaristice în care se execută fiecare lucrare (deviz sau obiect) din cadrul unui obiectiv de investiții.

 

Situațiile de plată sau decontările se întocmesc periodic pentru un obiectiv de investiții și pot să cuprindă cantități de lucrări realizate, note de comandă suplimentară sau note de renunțare.

1. Cum adăugați un decont?

 • selectați investiția pentru care doriți să adăugați un decont și din bara de meniu prinicpală apăsați butonul + Adaugă un decont nou
 • introduceți Denumirea și Data decontului și apăsați butonul Salveaza

2. Cum introduceți cantități de lucrări realizate, note de comandă suplimentară sau note de renunțare?

 • selectați devizul pe care doriți să îl decontați
 • selectați decontul pe care doriți să îl editați din bara de butoane principală
 • introduceți cantități realizate sau renunțate direct în tabel pe coloanele corespunzătoatre
 • adaugați articole noi în deviz dacă doriți să introduceți note de comandă suplimentară

3. Cum decontați automat rest de realizat?

 • selectați investiția pentru care doriți să adăugați un decont și din bara de meniu prinicpală apăsați butonul + Adaugă un decont nou
 • introduceți Denumirea și Data decontului, bifați Decontează rest de realizat și apăsați butonul Salveaza

3. Cum tipariti rapoarte aferente decontarilor?

 • din bara de butoane principală, selectați decontul pentru care doriți să listați rapoarte, apăsați butonul Rapoarte, selectați rapoartele dorite și formatul dorit și apăsați Exporta

 

 

Aveți posibilitatea să importați devize și echipamente din format excel exportate cu ajutorul programelor WinDoc Deviz sau Deviz online.

1. Cum exportati investitiile din programele Windoc Deviz sau Deviz online in Deviz 360?

 • exportati investiția din Deviz online sau Windoc Deviz
 • deschideti fisierul .xls si salvati ca Excel 2012 (.xlsx)
 • deschideti noul program de devize Deviz 360
 • alegeți pagina Devize
 • selectați dosarul în care doriți să importați investiția
 • apăsați butonul Browse și alegeți fișierul .xlsx salvat anterior
 • apăsați butonul Importă
Notă: În curand vom avea si  transfer automat al tuturor investitiilor din Deviz online.